Arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden

Arbeidsvoorwaarden

De Universiteit Leiden kent aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, welke gebaseerd zijn op de CAO Nederlandse Universiteiten. Naast een eindejaarsuitkering van 8,3% (gelijk aan een maandsalaris), biedt de universiteit goede mogelijkheden om werk en privé te combineren. Zo wordt er op het gebied van arbeidsduur en werktijden rekening gehouden met uw persoonlijke voorkeuren en is er de mogelijkheid voor betaald ouderschapsverlof. Daarnaast is het voor wetenschappelijk personeel mogelijk om jaarafspraken te maken. Op die manier draagt de Universiteit Leiden bij aan meer keuzevrijheid.
Meer over arbeidsvoorwaarden

Loopbaan en ontwikkeling

De Universiteit Leiden streeft naar een toonaangevende positie in de wetenschappelijke wereld en in de samenleving. De kwaliteit van onze medewerkers is daarbij één van de kritische succesfactoren. Dat geldt zowel voor het wetenschappelijk als het ondersteunende personeel. De universiteit wil aan die kwaliteit bijdragen door een stimulerende en inspirerende werkomgeving te bieden en het volgen van een opleiding, training of cursus te stimuleren.

Haal het beste uit onderwijs
Goed onderwijs is van levensbelang voor de universiteit. Goed onderwijs geven is een vak op zich. Een vak dat je moet ontwikkelen en onderhouden. De Universiteit Leiden biedt docenten daarom ondersteuning bij het behalen van de BasisKwalificatie Onderwijs.

Academisch Leiderschap
Bestuur en management in een wetenschappelijke organisatie stelt steeds hogere eisen aan leiderschapsvaardigheden. De Leergang Academisch Leiderschap en de Leergang Onderwijskundig Leiderschap bieden hoogleraren (UHD’s) voorbereiding op een functie als Wetenschappelijk Directeur, Onderwijs Directeur of Decaan.

Meer over loopbaan en ontwikkeling

 
Laatst Gewijzigd: 02-06-2017