Beleidsmedewerker

De afdeling Bestuursondersteuning van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft per 1 januari 2018 een vacature voor een

Beleidsmedewerker (0.8 fte)
Vacaturenummer 17-331

De werkzaamheden

De belangrijkste taken van de beleidsmedewerker zijn het coördineren en implementeren van het facultaire diversiteitsbeleid en van de benoemingen van studenten en stafleden in bestuurlijke facultaire commissies (zoals examencommissies, opleidingsbesturen en opleidingscommissies).

Coördineren en implementeren facultaire diversiteitsbeleid

 • Facultair aanspreekpunt voor het diversiteitsbeleid;
 • Adviseren van het hoofd van de afdeling en de leden van het Faculteitsbestuur m.b.t. het facultaire diversiteitsbeleid;
 • Opstellen, coördineren en evalueren van het facultaire beleids- en werkplan 2017-2020;
 • Coördinatie en uitvoering van ‘The Humanities Buddy Programme’ voor (res-)masterstudenten en aansturen van de hierbij betrokken student-assistent;
 • Coördinatie van het buddy programma voor nieuwe internationale medewerkers en het mentoren programma voor vrouwelijke wetenschappers (i.s.m. FSW);
 • Contacten onderhouden met relevante actoren en gremia binnen de faculteit en universiteit;
 • Schrijven van beleidsdocumenten.

Coördineren en implementeren benoemingen van studenten en stafleden in bestuurlijke commissies

 • Integraal toezien op het tijdig volgen van de juiste te nemen stappen bij het benoemen en ontheffen van leden van bestuurlijke commissies;
 • Correspondentie voeren over benoemingen en ontheffingen van leden van bestuurlijke commissies;
 • Benoemingen en ontheffingen van leden van bestuurlijke commissies afstemmen met de hiervoor verantwoordelijke leden van het Faculteitsbestuur;
 • Het bijhouden van wijzigingen in de samenstelling van bestuurlijke commissies in de database ‘commissies Faculteit der Geesteswetenschappen’.

Het takenpakket van de aan te stellen beleidsmedewerker kan door de tijd heen uitgebreid worden met andersoortige werkzaamheden afhankelijk van de behoefte van de organisatie en de personele samenstelling van de afdeling Bestuursondersteuning. Zo ondersteunt de beleidsmedewerker ook de beleidsmedewerker-onderzoek bij het secretarisschap van één of meerdere bestuurlijke commissies.

Uw profiel

 • Een afgeronde masteropleiding in de Geesteswetenschappen of Sociale Wetenschappen;
 • Werkervaring in een academische omgeving;
 • Kennis van en ervaring met diversiteitsbeleid;
 • Aantoonbare affiniteit met registratie- en informatiesystemen;
 • Een uitstekend analytisch en conceptueel vermogen;
 • In staat om goed te plannen en te organiseren, resultaatgericht;
 • Een zelfstandige, accurate en proactieve werkhouding;
 • Gevoel voor beïnvloedings- en besluitvormingsprocessen in complexe organisaties;
 • Overtuigingskracht;
 • Goede schrijf- en presentatievaardigheden in het Nederlands en Engels.

Beschrijving organisatie

De Faculteit der Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 995 medewerkers verzorgt de faculteit 28 master- en 23 bacheloropleidingen voor ruim 7.000 studenten. De faculteit is gevestigd in het historische hart van Leiden en eigentijdse locaties in Den Haag. Zij biedt een inspirerende, internationale werkomgeving en ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan medewerkers en studenten uit binnen-en buitenland. Zie voor meer informatie onze facultaire website https://www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen.

De afdeling Bestuursondersteuning ondersteunt het faculteitsbestuur zowel beleids- als procesmatig. De afdeling bestaat momenteel uit verschillende beleids- en projectmedewerkers en staat onder leiding van de bestuurssecretaris. De afdeling ondersteunt het bestuurlijke proces van de faculteit, draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de facultaire overleggen en de adviescommissies voor onderwijs en wetenschap. Ook coördineert de afdeling de ontwikkeling en uitvoering van het facultaire onderzoeks-, promovendi- en diversiteitsbeleid.

Wij bieden

De aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, voor de duur van één jaar met uitzicht op verlenging van één jaar. De omvang bedraagt 30,4 uur per week. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.709,- en maximaal € 4.084,- bruto per maand, bij een fulltime aanstelling (schaal 9/10).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op http://www.werkenbij.leidenuniv.nl/.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met dr. J.A. Verweij, bestuurssecretaris en hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning, e-mail j.a.verweij@hum.leidenuniv.nl, telefoon 071 527 3559.

Solliciteren

Sollicitaties, vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunt u per e-mail, onder vermelding van het vacaturenummer in het briefhoofd en de onderwerpsbalk van de e-mail, tot en met 26 september 2017 indienen via vacaturesfbbo@hum.leidenuniv.nl.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 9 oktober tussen 11.30-14.00 en op donderdag 12 oktober tussen 9.00-12.00.

 
Laatst Gewijzigd: 05-09-2017