Coördinerend Projectmedewerker voor het Regionaal Steunpunt Leiden

Het ICLON - Interfacultair Centrum voor Onderwijsontwikkeling, Lerarenopleiding en Nascholing - zoekt t.b.v. de sectie vwo-wo per direct een

Coördinerend Projectmedewerker voor het Regionaal Steunpunt Leiden (0.8-1.0 fte)
Vacaturenummer 17-358

De werkzaamheden

 • Aansturen van het ondersteunende team (ook vraagbaakfunctie) van gemiddeld 4 fte bestaande uit een projectmedewerker administratie en organisatie, een medewerker communicatie en één of meerdere stagiaire (s) communicatie;
 • Coördineren van de werkzaamheden (in organisatie, financiën/begrotingen, administratie en communicatie), zoals o.a.: Databases, Powerpoints, Website, Digitale nieuwsbrieven, Flyer, Twitter, Linkedin, Facebook;
 • Hoofdredacteur Magazine Bèta;
 • Bedrijvencoördinator (i.s.m. de directeur en Bètasteunpunt Zuid-Holland):
  - gaat actief en op eigen initiatief op zoek naar nieuwe mogelijk interessante bedrijven;
  - stemt af met de directeur en Bèta Steunpunt Zuid Holland;
  - bezoekt geïnteresseerde bedrijven en maakt afspraken over participatie in het project;
 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering (door derden) van cursussen, trainingen en docent- of leerling bijeenkomsten en overlegt daarover met uitvoerenden zoals coördinatoren en vakdidactici;
 • Ondersteuning bij (onderdelen) van beleidsnotities en rapportages;
 • Werkt samen met interne partners zoals vakdidactici, docenten bij faculteiten en collega’s binnen ICLON;
 • Werkt samen met externe partners zoals Hogeschool Leiden, Bètasteunpunt Zuid Holland, Platform Bèta Techniek;
 • Draait desgevraagd mee in andere projecten van de sectie vwo-wo.

Uw profiel

 • HBO-WO (bijna) afgestudeerd in een voor deze functie relevante richting zoals b.v. onderwijskunde, organisatiewetenschappen, communicatiewetenschappen, lerarenopleiding etc;
 • Kennis/ervaring in communicatie en (project)organisatie;
 • ICT vaardig, minimaal kennis van standaardsoftware als Outlook, Acces, Excel, Powerpoint;
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse Taal in woord & geschrift;
 • Bereidheid om samen met andere partners om het Regionaal Steunpunt Leiden verder te ontwikkelen en daarin een coördinerende taak te hebben;
 • Uitstekende contactuele eigenschappen en het vermogen te functioneren in een universitaire organisatie, waarin een groot beroep wordt gedaan op het onder tijdsdruk functioneren, flexibiliteit, organisatie sensitiviteit en samenwerkingsvaardigheden;
 • U bent ondernemend, neemt initiatief en lost problemen op;
 • U bent klantgericht en blijft ook onder stress professioneel;
 • U bewaakt de voortgang, bent resultaatgericht, proactief en heeft een dienstverlenende werkhouding;
 • U bent een teamplayer;
 • U kunt anderen in hun taken stimuleren en coördineren;
 • Feeling met het leraarschap in het Voortgezet Onderwijs is een pré;
 • Feeling met het ontwikkelen van onderwijs is een pré;
 • Feeling met Wetenschapscommunicatie is een pré

Beschrijving organisatie

Het ICLON is een interfacultair centrum binnen de Universiteit Leiden. Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk. Het ICLON heeft een Bestuur waarin de decanen van faculteiten zitting hebben. Er werken ongeveer 100 medewerkers, verdeeld over 2 afdelingen (Afdeling Voortgezet Onderwijs en Afdeling Hoger onderwijs) en een Ondersteunend Bureau. De sectie vwo-wo valt onder de Afdeling Voortgezet Onderwijs en voert verschillende projecten uit die betrekking hebben op het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld het Wetenschapsknooppunt Leiden en het Aansluitingsprogramma vwo-wo, dat scholieren en schooldecanen ondersteunt bij wetenschapsoriëntatie en in het studiekeuzeproces.

Het Regionaal Steunpunt Leiden wordt uitgevoerd door de sectie vwo-wo en betreft een samenwerking tussen voortgezet onderwijs, hogeschool, universiteit en bedrijfsleven. Het steunpunt heeft tot doel inspirerend en contextgericht onderwijs te stimuleren door leraren in het voortgezet onderwijs mogelijkheden te bieden tot professionalisering tijdens cursussen, trainingen, bedrijfsbezoeken of professionele leergemeenschappen. Ook worden er voor leerlingen activiteiten aangeboden. De coördinerend projectmedewerker zal veel samenwerken met staf vanuit het ICLON en de faculteiten. Het Regionaal Steunpunt Leiden werkt hecht samen met het Bètasteunpunt Zuid Holland waarvan het coördinerende team bij TU Delft is gehuisvest. De coördinerend projectmedewerker van het Steunpunt Leiden krijgt de coördinatie over het Leidse team en wordt aangestuurd door de directeur. Hij/zij kan desgevraagd ook verantwoordelijkheid dragen voor (deel)taken bij de andere projecten van de sectie vwo-wo. Raadpleeg ook onze website http://regionaalsteunpuntzuidholland.nl/.

Wij bieden

Deze aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten voorlopig tot 1 augustus 2018. Verlenging is mogelijk maar uiteraard afhankelijk van functioneren en financiële middelen. De omvang is bij voorkeur 32-38 uur. Werkdagen en - tijden in overleg. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.161,- tot maximaal € 2.917,- (schaal 7) o.b.v. een fulltime aanstelling.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Inlichtingen over bovenstaande functie bij mw. drs. J.J.M. Hoornweg, directeur Regionaal Steunpunt Leiden en Hoofd sectie vwo-wo, telefoon 06 29 04 65 49, e-mail hoornweg@iclon.leidenuniv.nl.

Solliciteren

Reacties, bestaande uit een motivatiebrief en een cv, tot en met 28 september 2017 onder vermelding van het vacaturenummer per e-mail zenden naar vacature@fsw.leidenuniv.nl.

Op 5 oktober 2017 zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden. U wordt vriendelijk verzocht beschikbaar te zijn op deze dag.

Wanneer uw sollicitatie ons bereikt bevestigen wij de ontvangst per e-mail. Als u geen bevestiging ontvangt binnen 3 dagen verzoeken wij u contact op te nemen op telefoon 071 527 3427.

 
Laatst Gewijzigd: 07-09-2017