Op zoek naar talent

Personeel is één van de kritische succesfactoren in het streven van onze universiteit naar een toonaangevende positie in de wetenschappelijke wereld en in de samenleving. De kwaliteit van onze medewerkers is daarbij bepalend. Onze universiteit wil aantrekkelijk zijn voor de beste onderzoekers en docenten, in de nationale en in de internationale markt. Behalve aan wetenschappelijk talent, heeft de Universiteit Leiden ook een constante behoefte aan ondersteunende en bedrijfskundige excellentie. Mensen die met passie en professionaliteit over hun vakgebied spreken, of het nu marketing, personeelszaken, financiën of ICT betreft.   

Diversiteit

Om zoveel mogelijk talent te benutten, schenkt de Universiteit Leiden veel aandacht aan een divers werknemersbestand. In maart 2009 ondertekende de universiteit bijvoorbeeld het Charter ‘Talent naar de Top’. Het charter streeft naar een grotere toestroom, doorstroom en behoud van vooral vrouwelijk talent in topfuncties. Hiermee committeert de Universiteit Leiden zich aan duidelijk meetbare doelstellingen voor het aantal vrouwen in de top van de organisatie. Daarnaast heeft bijna 30% van ons wetenschappelijk personeel een niet-Nederlandse nationaliteit en probeert onze universiteit de talenten van arbeidsgehandicapten, etnische en overige minderheden ten volle te benutten. Lees verder.

 
Laatst Gewijzigd: 13-10-2016